Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου!

Ότι χρειάζεται για την ασφάλειά σου.

Η χρήση των εγκαταστάσεων του «NORTH PARK» γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των αναβατών και για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αντίστοιχης Υπ. Δήλωσης από τον ίδιο ή από τον Γονέα – Κηδεμόνα, όταν ο αναβάτης είναι κάτω των 18 ετών, πριν από την χρήση των εγκαταστάσεων. Ελάχιστη ηλικία για την χρήση των εγκαταστάσεων του Πάρκου είναι τα 6 έτη. Το Πάρκο λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για SKATEBOARD,SCOOTERS,IN LINERS & BMX.

Κάθε άλλη δραστηριότητα εντός και εκτός των πιστών απαγορεύεται. Όλοι οι αναβάτες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν κράνος. Πρόσθετος εξοπλισμός ασφάλειας, όπως αγκωνίδες και προστατευτικά γονάτων είναι προαιρετικός. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση εισόδου ή αποπομπή του αναβάτη, εφόσον αυτό διαπιστωθεί κατά την χρήση των εγκαταστάσεων. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων κατά την χρήση των εγκαταστάσεων για την αποφυγή συγκρούσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων.

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους αναβάτες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη προκαλούνται ζημιές στο Πάρκο και τις δομές του. Εντός των διαδρομών είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, δεν επιτρέπεται η παραμονή ή κίνηση θεατών.

Κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο PARK OPERATOR, μπορεί να απαγορευτεί η χρήση κάποιων διαδρομών ή πιστών. Εντός του χώρου των πάσης φύσεως πιστών, απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση ποτών ή αναψυκτικών και τροφίμων. Εκτός του χώρου των ειδικά διαμορφωμένων πιστών δεν επιτρέπεται η χρήση SKATE, INLINE ή BMX.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τραυματισμού, όλοι οι αναβάτες πρέπει να διακόπτουν την δραστηριότητα μέχρι περαιτέρω οδηγίες από το προσωπικό. Όλοι οι εισερχόμενοι στο πάρκο θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού ανά πάσα στιγμή. Το προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό των αναβατών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Άτομα που με οποιονδήποτε τρόπο ενοχλούν ή παρεμποδίζουν άλλους χρήστες του Πάρκου, θα απομακρύνονται από τον χώρο από τα εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Για τον κίνδυνο που απορρέει από την ερασιτεχνική ή επαγγελματική αθλητική άσκηση υπεύθυνα είναι τα άτομα που ασκούνται. Ο διαχειριστής του Πάρκου δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματικές ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από την χρήση του Πάρκου και έχουν σχέση με τον αθλητικό κίνδυνο. Κάθε αναβάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις πάσης φύσεως κατασκευές του Πάρκου μόνο για τον σκοπό που αυτές προορίζονται και οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον διαχειριστή του Πάρκου για πιθανόν βλάβες ή ζημιές που παρατηρεί με σκοπό να φροντίσει για την δική του υγεία και την υγεία των άλλων χρηστών.

Πάντα να υπολογίζετε και τους υπόλοιπους χρήστες του Πάρκου – δεν είστε μόνοι σας! Απαγορεύεται η χρήση του Πάρκου από τα εξής άτομα: – τραυματισμένα άτομα (διαστρέμματα γονάτων, αστραγάλων κλπ.), – άτομα με νόσους του κινητικού συστήματος, – άτομα με καρδιακές ανωμαλίες, – άτομα που έχουν επιληψία, – γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. -Το σκέϊτμπορντ τα ρόλερ και το BMX είναι επικίνδυνα αθλήματα. Ακόμη και η τήρηση των παραπάνω κανόνων δεν εγγυάται την αποφυγή τραυματισμών.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! Δεν σας προστατεύει τίποτα από πτώση από τα πάσης φύσης εμπόδια και ράμπες. Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας, και μην εκτελείτε ακροβατισμούς χωρίς αθλητική προετοιμασία! Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας καθώς και την υπεύθυνη δήλωση την οποία πρέπει να έχετε μαζί σας συμπληρωμένη κατα την είσοδό σας στο πάρκο.

 

Κανονισμος Λειτουργιας NorthPark

Υπ. Δήλωση Skatepark.doc